เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนการศึกษา "โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง"

11/05/2017 | 1023 | Tags : Event cate_sub_3_1

เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนการศึกษา "โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย โดยนายโชติชัย เจริญงาม (กลาง) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม นายพงศธร คุณานุสรณ์ (ซ้าย) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย (ขวา) กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบทุน "อาชีวศึกษา รุ่นที่ 1" ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง 5 ปี จนถึงระดับ ปวส. แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก
จากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จำนวน 25 ทุน ภายใต้โครงการ "โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" หนึ่งในโครงการเพื่อชุมชน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ
Comment : เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนการศึกษา "โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ