ปตท. มอบ 1 ล้าน สนับสนุนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

19/05/2017 | 1303 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. มอบ 1 ล้าน สนับสนุนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ล้านบาท จาก นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคซ้ำซ้อนที่ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และถ่ายทอดความรู้จากราชวิทยาลัยไปยังโรงพยาบาลโดยตรง เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง โดยจัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
Comment : ปตท. มอบ 1 ล้าน สนับสนุนมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ