กกพ.สรุปยอดโซลาร์ฟาร์มเฟสสอง ยื่นกว่า 700 ราย

02/06/2017 | 798 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.สรุปยอดโซลาร์ฟาร์มเฟสสอง ยื่นกว่า 700 ราย

 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า การยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือโซลาร์ฟาร์ม ในเฟส 2 ปีนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 รวม 5 วันที่ผ่านมานั้น มีผู้ประสงค์ยื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 720 ราย และคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ เป็นจำนวน 3,510.46 เมกะวัตต์ และเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ในเฟสสอง จำนวนรวม 219 เมกะวัตต์ ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย

ส่วนข้อมูลการเสนอขอขายไฟฟ้า สำหรับปริมาณเสนอขายในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ยื่นมาในครั้งนี้ มีปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวม 3,485.46 เมกะวัตต์ สูงจากเป้าหมายการจัดหา 194 เมกะวัตต์ เกือบ 18 เท่า

"ภายหลังจากนี้ จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นคำขอเป็นเจ้าโครงการเป็นอันดับแรก เพื่อประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการได้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะปิดประกาศเผยแพร่ที่สำนักงาน กกพ. และทางเว็บไซต์ www.erc.or.th และเข้า สู่กระบวนการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ โดยวิธีจับฉลาก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบไทค HALL 105 ชั้น 1 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 ? 09.30 น. ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจับสลาก นั้น สำนักงาน กกพ. ได้ออกประกาศและนำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานแล้ว" นายวีระพล กล่าว

 

Comment : กกพ.สรุปยอดโซลาร์ฟาร์มเฟสสอง ยื่นกว่า 700 ราย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ