ไทยออยล์หนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

14/06/2017 | 780 | Tags : Event cate_sub_3_1

ไทยออยล์หนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี

 


เมื่อเร็วๆนี้ คุณอรษา อโศกสกุล (ที่2จากขวา) ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและการเงิน ในฐานะผู้แทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ที่2 จากซ้าย) และ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ (ที่3 จากขวา) พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) จัดตั้งขึ้นในปี 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 V-ChEPC เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างเทคนิคที่มีคุณลักษณะและทักษะเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ป้อนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

Comment : ไทยออยล์หนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ