ปตท. รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

14/06/2017 | 969 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

 หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ คุณปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ปตท. เป็น 1 ใน 400 องค์กรและเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือผู้พิการผ่านการจ้างเหมาบริการผู้พิการตามมาตรา 35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ โดยปี 2560 นี้ ปตท. จ้างเหมาบริการผู้พิการจำนวน 46 คนเพื่อออกรณรงค์เมาไม่ขับตามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และสถานที่ทั่วไป พร้อมเข้าทดสอบการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ Friendly Design ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้พิการทั่วประเทศจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

Comment : ปตท. รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ