"กกพ." จัดประชุม "เรกูเรเตอร์อาเซียน" ครั้งที่ 6

21/06/2017 | 599 | Tags : News cate_sub_2_1

"กกพ." จัดประชุม "เรกูเรเตอร์อาเซียน" ครั้งที่ 6 



 

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย  ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปิดเผยว่า กกพ.ได้กำหนดให้หัวข้อ ประชุมภายใต้ธีม "Towards Smart Regulation" เป็นธีมหลัก ในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรกำกับดูแลภาคพลังงานอาเซียน หรือ ASEAN Energy Regulators? Network (AERN)  ซึ่งประกอบด้วย องค์กรกำกับดูแลภาคพลังงาน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ภายใต้ธีมดังกล่าวจะมีการหารือ แลกเปลี่ยน ภายใต้ 4 หัวเรื่องหลัก ประกอบด้วย   1. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 2.การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 3.การพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy) 4. การพัฒนา Smart Grid และ Smart City

Comment : "กกพ." จัดประชุม "เรกูเรเตอร์อาเซียน" ครั้งที่ 6