ผู้นำชุมชนเยี่ยมชมกิจการ ปตท.

21/06/2017 | 1147 | Tags : Event cate_sub_3_1

ผู้นำชุมชนเยี่ยมชมกิจการ ปตท.


 

นายวิชัย ศิริรัตนชัยกูล ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้นำชุมชนจากพื้นที่รอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  พระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง  ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ ณ โครงการป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 จ.กรุงเทพฯ และ ศูนย์ปฏิบัติการ จ.ชลบุรี เนื่องในงานสัมมนาผู้นำชุมชนรอบรั้ว ปตท.ประจำปี 2560 ซึ่ง ปตท. จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. ด้วย

Comment : ผู้นำชุมชนเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ