ปตท. รับซื้อบี100เพิ่มอีก 23 ล้านลิตร ช่วยเหลือเกษตรกร

22/06/2017 | 777 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. รับซื้อบี100เพิ่มอีก 23 ล้านลิตร ช่วยเหลือเกษตรกร

 


นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มในประเทศตกต่ำ อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด  จึงเริ่มดำเนินการจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมจากยอดจัดซื้อปกติซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านลิตรต่อเดือน หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบกว่า 40,000 ตันต่อเดือน  โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  ปตท. จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติม เทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 9,000 ตัน  และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติมอีก 2,000 ตัน  ก่อนจะทยอยซื้อให้ครบ 20,000 ตันตามเป้าที่วางไว้โดยเร็วที่สุด   เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ผู้ค้าน้ำมันรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

ปตท. ในฐานะผู้ค้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) รายใหญ่ที่สุดของประเทศ  โดยปกติจะจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบจากบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ก่อนผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) จำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป

"ปตท. ให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลสังคมชุมชน ควบคู่กับการดูแลความความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ปตท. ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยในรูปแบบต่างๆ  อาทิ การมอบส่วนลดน้ำมันลิตรละ 30 สตางค์ แก่เกษตรกรที่ชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  การเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารโดยตรงจากมือชาวนาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงราคาข้าวตกต่ำ เป็นต้น  ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจเพื่อดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ ปตท. นอกเหนือจากภารกิจหลักในการจัดหาและสำรองพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ" นายสรัญ กล่าว

Comment : ปตท. รับซื้อบี100เพิ่มอีก 23 ล้านลิตร ช่วยเหลือเกษตรกร