กกพ. รับรองผลจับสลาก "โซลาร์ฟาร์ม"

28/06/2017 | 858 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ. รับรองผลจับสลาก "โซลาร์ฟาร์ม"

 
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติรับรองผลการจับสลาก เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านกระบวนการจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร หรือ "โซลาร์ฟาร์ม" ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการจับสลากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ที่จับสลากและได้รับคัดเลือกในการยื่น คำข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในขั้นตอนที่สอง รวมจำนวน 38 ราย หรือคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมทุกพื้นที่ 171.52 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเป้าหมายรวมไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ มีรายละเอียดแบ่งประเภทและเป้าหมายตามพื้นที่ ดังนี้


สรุปผลการจับสลากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามเป้าหมายการจัดหาตามพื้นที่อย่างเป็นทางการ

พื้นที่

หน่วยงานราชการ

สหกรณ์ภาคการเกษตร

จำนวนราย

MWp รวม

เป้าหมาย

(MWp)

จำนวนราย

MWp รวม

เป้าหมาย

(MWp)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

5

25.00

25.00

-

-

-

ภาคกลาง

1

5.00

5.00

-

-

-

ภาคตะวันตก

3

13.94

15.00

-

-

-

ภาคตะวันออก

2

8.58

10.00

-

-

-

ภาคเหนือ

-

-

5.00

5

19.00

19.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

20.00

11

50.00

50.00

ภาคใต้

-

-

20.00

11

50.00

50.00

รวม

11

52.52

100.00

27

119.00

119.00


สำหรับ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับรอง เป็นโครงการจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การ ที่รัฐจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ) จำนวน 11 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 52.52 เมกะวัตต์ และโครงการจากสหกรณ์ภาคการเกษตร (สหกรณ์ภาคการเกษตร/สหกรณ์นิคม/สหกรณ์ประมง) จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นปริมาณเสนอขายไฟฟ้า รวม 119.00 เมกะวัตต์

กกพ. ยังได้เผยแพร่การประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านช่องการประกาศที่สำนักงาน กกพ. และทางเว็บไซต์ www.erc.or.th และเริ่มเข้าสู่กระบวนที่สอง ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนโครงการของหน่วยงานราชการ หรือสนับสนุนโครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อมายื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ? 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 โดยภายเดือนกรกฎาคม สำนักงาน กกพ. จะจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมลงทุนและผู้สนับสนุนโครงการต่อไป

Comment : กกพ. รับรองผลจับสลาก "โซลาร์ฟาร์ม"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ