ปตท. คว้ารางวัล Drive Award 2017 - Marketing Excellence

03/07/2017 | 1127 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. คว้ารางวัล Drive Award 2017 Marketing Excellence  


           รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) มอบรางวัล Drive Award 2017 แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาการตลาด (Marketing Excellence) จากความสำเร็จทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้แบรนด์ การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. (ขวาสุด) รับมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชั้นนำของประเทศที่มีแนวคิดการบริหารงานที่โดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Comment : ปตท. คว้ารางวัล Drive Award 2017 - Marketing Excellence
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ