ปตท. มอบสิทธิ์เฟรนไชส์ Jiffy ในประเทศลาว

22/08/2017 | 783 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. มอบสิทธิ์เฟรนไชส์ Jiffy ในประเทศลาว

 


          นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการมอบสิทธิ์ในการจำหน่ายเฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ Jiffy (Master Franchisee) ในประเทศลาวทั้งหมด ระหว่างบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) และ บริษัท ปตท. (ลาว) จำกัด (PTTLAO) ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

             นายสรัญฯ เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะมุ่งสู่ Regional top brand ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ? จิฟฟี่ ได้นำร้านสะดวกซื้อ Jiffy บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการ ปตท. ในประเทศลาว ด้วยแนวคิดเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทาง แวะพักยามเหนื่อยล้าก่อนถึงจุดหมายปลายทาง สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในให้ สะอาดและปลอดภัย โดยได้เริ่มมอบสิทธิ์ในการจำหน่ายเฟรนไชส์ Jiffy ทั้งหมดในประเทศลาวให้แก่ PTTLAO และได้ใช้รูปแบบการให้สิทธิ์ดังกล่าวในประเทศลาวด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจให้ได้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ จึงได้เปิดร้านสะดวกซื้อ Jiffy รูปแบบแฟรนไชส์แล้วในประเทศกัมพูชา และประเทศฟิลิปปินส์

              การมอบสิทธิ์ในการจำหน่ายเฟรนไชส์ Jiffy ให้แก่ PTTLAO ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ ปตท. แล้ว ประชาชนลาวจะได้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับ ปตท. ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้กับเพื่อนบ้านของไทย ด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการจาก ปตท. แบรนด์คนไทยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลอีกด้วย

                 "สำหรับปี 2560 นี้ในประเทศลาว มีร้าน Jiffy จำนวน 19 สาขา และมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนร้านเฟรนไชส์ เป็น 97 สาขาภายในปี 2565 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศลาว นับเป็นอีกความมุ่งมั่นของ ปตท. ในสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ด้วยการสร้างแบรนด์คนไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการผลักดันแบรนด์ของคนไทยอย่าง Jiffy ให้เป็นที่รู้จักในอาเซียนมากขึ้น สนับสนุนให้ ปตท. ก้าวสู่การเป็น Global Brand อย่างแท้จริง" นายสรัญฯ กล่าวในตอนท้าย

 

Comment : ปตท. มอบสิทธิ์เฟรนไชส์ Jiffy ในประเทศลาว