ปตท.มอบรางวัลลดอุบัติเหตุจากการขนส่ง

28/08/2017 | 985 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.มอบรางวัลลดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
             
 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล PTT Group Logistics Zero Accident และรางวัล Eco-Driving  ประจำปี 2560  ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยรางวัล PTT Group Logistics Zero Accident เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้รับจ้างขนส่งและพนักงานขับรถขนส่ง ที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และรางวัล Eco-Driving เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้รับจ้างขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ตามเกณฑ์

กลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด " ปตท. ปลอดภัยตลอดเส้นทาง " เพื่อย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการขับขี่ นอกจากนี้ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว หรือ PTT Group Zero Logistics Accident และ Eco-Driving Roadmap จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน ที่เท่ากับ 0.07 ครั้ง/1 ล้านกิโลเมตร หรือประมาณ 15 ล้านกิโลเมตรเกิดอุบัติเหตุเพียงหนึ่งครั้ง โดย กลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายโครงการ ฯ ในการลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์ขั้นร้ายแรงให้เท่ากับ 0 ครั้ง/1 ล้านกิโลเมตร ภายในปี 2564

สำหรับโครงการลดการใช้เชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ หรือ Fuel Saving Program  ได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งการประเมินผลการลดการใช้พลังงาน จะประเมินจากอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหลังเข้าร่วมโครงการ ฯ เปรียบเทียบกับอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเท่ากับ 15% ภายในปี 2561
 ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางรถยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุร้ายแรงให้เป็นศูนย์ และการรณรงค์ลดการใช้เชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ โดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการขนส่งจนถึงการส่งมอบสินค้า เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืน" นายเทวินทร์ กล่าว
Comment : ปตท.มอบรางวัลลดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ