โรงแยกก๊าซฯ ปตท. รับรางวัล

15/09/2017 | 426 | Tags : Event cate_sub_3_1

โรงแยกก๊าซฯ ปตท. รับรางวัล


 

              ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 หรือ "เครือข่ายสีเขียว" ให้แก่ คุณสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง มีความสำเร็จในการขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0

Comment : โรงแยกก๊าซฯ ปตท. รับรางวัล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ