ปตท. รับรางวัลดีเด่นด้าน CG และ CSR

18/09/2017 | 710 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. รับรางวัลดีเด่นด้าน CG และ CSR

 


นายประเสริฐ  สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการ  เพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนนำคณะขึ้นรับ 3 รางวัลดีเด่น ได้แก่ STRONGEST ADHERENCE TO CORPORATE GOVERNANCE (CG), BEST STRATEGIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) และ MOST CONSISTENT DIVIDEND POLICY จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ประจำปี 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมาจากคะแนนโหวตในการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงในภาคพื้นเอเซี่ยตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 528 ราย แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน CG และ CSR ที่จริงจังของ ปตท. สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักลงทุนในภูมิภาคนี้และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ของ ปตท.ในระดับสากลเน้นทิศทางองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยรวม

Comment : ปตท. รับรางวัลดีเด่นด้าน CG และ CSR