4 ตำบลเครือข่ายคว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน

18/09/2017 | 1397 | Tags : Event cate_sub_3_1

4 ตำบลเครือข่ายคว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน


 

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน แก่ 16 ตำบลจากทั่วประเทศที่มีผลงานการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในชุมชนโดดเด่นเป็นรูปธรรม ในงาน  "เปิดบ้าน...พลังงานชุมชน" จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต โดย คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ 4 ตำบลที่ได้รับรางวัล

ซึ่งเป็นชุมชนภาคีเครือข่ายที่ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนงานด้านพลังงานชุมชนมายาวนาน อันได้แก่ ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับภาค ภาคเหนือ ต.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคใต้ และ นายโกศล แสงทอง ต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ได้รับรางวัลในสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ภาคกลาง

 

 

Comment : 4 ตำบลเครือข่ายคว้ารางวัลสุดยอดคนพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ