ปตท. รับประกาศคาร์บอนฟุตพริ้นท์

20/09/2017 | 963 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. รับประกาศคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ นายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากความสำเร็จในการดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ อีเทน โพรเพน เพนเทน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซโซลีนธรรมชาติ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นับเป็นผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

 

Comment : ปตท. รับประกาศคาร์บอนฟุตพริ้นท์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ