ปตท.สผ. จับมือ คณะวิศวกรรม ม.เกษตรฯ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติตัวแรกของไทย


ปตท.สผ. จับมือ คณะวิศวกรรม ม.เกษตรฯ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติตัวแรกของไทย

 

            

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพงศธร ทวีสิน (กลาง แถวบน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและวิศวกรรม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล (ที่สามจากขวา แถวบน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาจารย์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำแบบอัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle หรือ AUV) ต้นแบบขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี AUV ให้กับสถาบันการศึกษาไทย และคาดว่าในปี 2560 จะสามารถนำAUV มาใช้ในงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใต้ทะเลของแท่นผลิตปิโตรเลียมได้จริง

Comment : ปตท.สผ. จับมือ คณะวิศวกรรม ม.เกษตรฯ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติตัวแรกของไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ