กกพ.ย้ำหลักการโครงสร้างค่าฟ้าฟ้าใหม่ ปี 61

23/09/2017 | 733 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.ย้ำหลักการโครงสร้างค่าฟ้าฟ้าใหม่ ปี 61

 

 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการศึกษา และภายใต้กรอบการศึกษาดังกล่าว กกพ. จะยึดแนวทางการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการแยกต้นทุนของแต่ละกิจการ ได้แก่ กิจการผลิต กิจการระบบส่ง กิจการระบบจำหน่าย และกิจการค้าปลีก อย่างชัดเจนและโปร่งใสชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีการจำแนกต้นทุนแต่ละกิจการตามพื้นที่อย่างน้อยในระดับภาคภูมิศาสตร์

"การทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้านั้น อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบนโยบายโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย จะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และส่งเสริมความเสมอภาคของประชาชนในภูมิภาค โดยเป็นอัตราเดียวกันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกัน (Uniform Tariff) ยกเว้นธุรกิจบนเกาะ และผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ" นายวีระพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม กกพ.ยืนยันว่า กระบวนการทำงานของ กกพ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนั้น ในการกำหนดนโยบายเพื่อการกำกับดูแลภาคพลังงาน กกพ.มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Hearing) ทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายสำคัญ เช่นเดียวกับการกำกับปรับโครงสร้าง ค่าไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ก็จะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

Comment : กกพ.ย้ำหลักการโครงสร้างค่าฟ้าฟ้าใหม่ ปี 61
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ