เอ็กโก กรุ๊ป ขยายธุรกิจใน สปป.ลาว

25/09/2017 | 1007 | Tags : News cate_sub_2_1

เอ็กโก กรุ๊ป ขยายธุรกิจใน สปป.ลาว

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ใน สปป.ลาว โดยโครงการประสบความสำเร็จในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต      แห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "น้ำเทิน 1" ซึ่งตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25 ในขณะที่ บริษัท พอนสัก กรุ๊ป จำกัด (Phonesack Group Co., Ltd.) และบริษัท อีดีแอล เจเนอเรชั่น จำกัด (EDL-Generation Public Company) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 15 ตามลำดับ

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 บริษัท น้ำเทิน 1 เพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 514.3 เมกะวัตต์ และกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับ มีอายุสัญญา 27 ปี นับจากวันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์   ในปี 2565

"การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว และสอดคล้องกับเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2569 โดยทำให้ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,040 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 23 ของกำลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนั้น       จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ด้วย" นายชนินทร์กล่าว

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป ขยายธุรกิจใน สปป.ลาว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ