ปตท.จัดเสวนาปลุกพลังความดีแข็งแกร่งในองค์กร

26/09/2017 | 1019 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.จัดเสวนาปลุกพลังความดีแข็งแกร่งในองค์กร


 

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ "พลังความดี...แข็งแกร่งจากภายใน สร้างความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน" ภายใต้งาน "PTT Integrity Forum 2017" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ของ ป.ป.ช. และข้อบังคับตัวบทกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ของ ก.ล.ต.

โดย ปตท. ยึดถือปฏิบัติตามทั้งในฐานะของรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและกระบวนการทำงานที่ป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน พร้อมมุ่งมั่นสร้าง "คนดี" และ "คนเก่ง" และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) พร้อมเป็นองค์กรแห่งความภูมิใจของคนไทยตลอดไป

 

Comment : ปตท.จัดเสวนาปลุกพลังความดีแข็งแกร่งในองค์กร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ