ปตท.พร้อมเครือข่ายหนุนนวัตกรรมก๊าซชีวภาพ

27/09/2017 | 924 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.พร้อมเครือข่ายหนุนนวัตกรรมก๊าซชีวภาพ

 


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช. หรือ NIA) ร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการนวัตกรรม "การขยายผลนวัตกรรมระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน" พร้อมมอบเงินจำนวน 4.23 ล้านบาท สนับสนุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนแก่ 3 ตำบลเครือข่ายของ ปตท. ได้แก่ ต.ท่ามะนาว จ.ลพบุรี ต. คำแคน จ.ขอนแก่น และ ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การผนึกกำลังความร่วมมือระหว่าง สนช. และ ปตท. ในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงการทำงานในรูปของภาคีเครือข่ายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Comment : ปตท.พร้อมเครือข่ายหนุนนวัตกรรมก๊าซชีวภาพ