ก.พลังงานเตรียมเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

27/09/2017 | 1276 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานเตรียมเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


          นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และหารือประเด็นด้านพลังงานกับบริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียมในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเชิญชวนให้มาลงทุนในกิจการปิโตรเลียม โดยเฉพาะการเข้ายื่นประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกช รวมถึงการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับใหม่ โดยในวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้พบกับ Mr. Mitsuo Hidaka ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Mitsui Oil Exploration จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจากการหารือ บริษัทฯ ได้แสดงความสนใจสอบถามการเตรียมการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณและบงกช รวมถึงการเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เช่น เงื่อนไขและระเบียบต่างๆ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และการดำเนินการด้านรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม (Decommissioning) 

ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นของคณะฯครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นั้นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตระหนักถึงการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องในการจัดหาพลังงานของประเทศเป็นสำคัญ จากการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดินทางไปพบปะกับบริษัทในประเทศต่าง ๆ ตามแผน เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้มีผู้เข้าร่วมประมูลมากขึ้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้มากที่สุด นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เข้าศึกษาการบริหารจัดการ LNG ของ Tokyo Gas และศึกษารูปแบบการจัดการกระบวนการนำเข้าถ่านหินของโรงไฟฟ้า ISOGO เพื่อประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

Comment : ก.พลังงานเตรียมเปิดให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ