ปตท.สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม

06/10/2017 | 598 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม

 


บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม โดย พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งนับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ณ พระที่นั่งองศ์ทิศใต้ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ

Comment : ปตท.สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม