ปตท. สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชนต.แม่ทา

06/10/2017 | 682 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชนต.แม่ทา


 

 นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนตำบลแม่ทา และรับมอบโซล่าเซลล์ลอยน้ำ ขนาด 2.48 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการเกษตร โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ พร้อมได้รับเกียรติจากพลังงานจังหวัด  ผู้นำชุมชนตำบลแม่ทา และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ถือเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนด้านพลังงานชุมชนของตำบลแม่ทา ให้ชุมชนสามารถพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน อันนำไปสู่การสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน

Comment : ปตท. สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชนต.แม่ทา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ