โรงแยกก๊าซฯขนอม ปตท. รับรางวัลดีเด่นฯ

10/10/2017 | 1140 | Tags : Event cate_sub_3_1

โรงแยกก๊าซฯขนอม ปตท. รับรางวัลดีเด่นฯ


 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบประกาศนียบัตร สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 (ระดับประเทศ) ให้แก่ นายชาลี ใจหาญ ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นับเป็นความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสากลที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ปตท. ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (ระดับเพชร)

Comment : โรงแยกก๊าซฯขนอม ปตท. รับรางวัลดีเด่นฯ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ