กฟผ.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

18/10/2017 | 580 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุมคณะบริหารเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรับทราบและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีผลมาจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากที่สะสมในช่วงมรสุมที่ผ่านมา โดยมีนายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปฏิบัติการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลำพะเนียง ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ กล่าวว่า เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,893 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 119 ระดับน้ำ 183.16 ม.รทก. (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560) ซึ่งสูงเกินเกณฑ์ควบคุมอุทกภัย (Flood Control Rule Curve) รวมถึงยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำ จากเดิมวันละ 42 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 46  50 และ 54 ล้าน ลบ.ม. ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น ที่มีมติให้ระบายได้ระหว่างวันที่ 14 ? 17 ตุลาคม 2560 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวเขื่อน และป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นข้ามคันดินไปยังพื้นที่เหนือเขื่อน ต.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 38,000 ครัวเรือน

ภายหลังการประชุม นายนิกูล ศิลาสุวรรณ  นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในชุมชน ต.หนองผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต.บ้านผือ จำนวน 105 ครัวเรือน และ ต.โนนทอง จำนวน 15 ครัวเรือน รวมจำนวนถุงยังชีพทั้งสิ้น 403 ชุด ณ บริเวณศูนย์แปรรูปอาหารชุมชน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคันดินโนนสัง ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นข้ามคันดินไปยังพื้นที่เหนือเขื่อน ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

Comment : กฟผ.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ