บางจากคว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม

08/11/2017 | 1278 | Tags : Event cate_sub_3_1

บางจากคว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม


 

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2017) แก่นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยเป็นการยกระดับจากรางวัลด้านรายงานบรรษัทภิบาลและรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สามารถสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน แก่นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น บริษัท บางจากฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Cap ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Comment : บางจากคว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ