TTW คว้ารางวัล "หุ้นยั่งยืน" 2 ปีซ้อน

10/11/2017 | 626 | Tags : Event cate_sub_3_1

TTW คว้ารางวัล "หุ้นยั่งยืน" 2 ปีซ้อน


 

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) เข้ารับรางวัล "หุ้นยั่งยืน" (THSI) 2017 จากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย TTW เป็น 1 ใน 65 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2 : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท (ประกาศ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2560)

รางวัลหุ้นยั่งยืน (THSI) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประเมินด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG : Environmental Social and Governance) รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองด้วยกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน

 "TTW พร้อมดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนไทยเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนตามแนวคิด "การลงทุนอย่างยั่งยืน" และต้องการลงทุนในหุ้นที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"   

Comment : TTW คว้ารางวัล "หุ้นยั่งยืน" 2 ปีซ้อน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ