ไทยออยล์คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจาก ตลท.

10/11/2017 | 999 | Tags : Event cate_sub_3_1

ไทยออยล์คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจาก ตลท.

 

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2560 ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2017-Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้เป็นเกียรติต่อบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 อีกด้วยในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 2017 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2017 หรือรายชื่อ"หุ้นยั่งยืน" โดยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

Comment : ไทยออยล์คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจาก ตลท.