PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017

20/11/2017 | 380 | Tags : PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017

PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017


 

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) นายวิศาล ชวลิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์ ปตท. ในอาเซียน ครั้งที่ 3  PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017 ตอน PTT Biz Challenge in ASEAN ขึ้น โดย ปตท. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ PTT Seeding the Future โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันของสังคม ชุมชนและธุรกิจ โดยเฉพาะสร้างฐานทรัพยากรบุคคลคือกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศของตนเอง

"PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017"  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2560  ภายใต้ แนวคิด PTT Biz Challenge in ASEAN  เป็นค่ายภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คืน 7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอด ขยายเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน  และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ  โดยนำนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น  54 คน ร่วมกิจกรรมในค่าย โดยในปีนี้ เพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาการตลาด  (PTT Biz Challenge) ซึ่งเชิญอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้ในค่ายฯ และยังคงเนื้อหาสาระด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างเยาวชน พาเยาวชนท่องเที่ยวทะเลสัตหีบ  รวมถึงได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน  Oil Business Academy (OBA), ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน  Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ร้านสะดวกซื้อ Jiffy โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  คลังก๊าซเขาบ่อยา และสถาบันวิทยสิริเมธี

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ นั้น มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นเยาวชนจากกลุ่มประเทศ AEC ที่ ปตท. ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยจากประเทศของตน หรือ ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย มีผลการเรียน GPA 3.0  ขึ้นไป และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเยาวชนได้ส่งผลงานสื่อวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนะนำตัวเอง และเสนอสิ่งที่ต้องการเห็น ปตท. ให้บริการในประเทศของตน  พร้อมกับแสดงเหตุผลว่าเหตุใดตนเองจึงควรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ และ Post ลง Facebook  Fanpage: pttseedingthefuture เพื่อสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมฯ

                "ในปี 2560 นี้มีผลตอบรับจากเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เกือบ 3 เท่าและจำนวนมหาวิทยาลัยที่ตอบรับและให้ความสนใจส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 70 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน  นอกจากการจัดค่าย PTT Seeding the Future ASEAN Camp ที่กลุ่ม ปตท. จัดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังดำเนินกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา การให้โอกาสทางการทำงาน การฝึกงาน และการสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนการศึกษา อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างฐานทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นอนาคตที่สำคัญของสังคม ชุมชนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ ปตท. กล่าวในตอนท้าย

Comment : PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2017