ไทยออยล์รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2560


ไทยออยล์รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2560

 เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) รับมอบรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส ประจำปี 2560 จาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส "NACC Integrity Awards" ครั้งที่ 7 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัลองค์กรโปร่งใส มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีความพยายามในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านการดำเนินงานของตนเอง นอกจากนั้น ยังมีการสืบข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบและทักทวงได้ในกรณีที่มีข้อมูลอันควรเชื่อได้ว่า หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณานั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมก่อนการตัดสินมอบรางวัลอีกด้วย

Comment : ไทยออยล์รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2560