ปตท. มอบทุนการศึกษาเยาวชนทุกภูมิภาคปีที่ 21

28/11/2017 | 779 | Tags : ปตท. ทุนการศึกษา

ปตท. มอบทุนการศึกษาเยาวชนทุกภูมิภาคปีที่ 21


              

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต

            นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมารวมระยะเวลา 21 ปี โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาไปจนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนกำลังทรัพย์

            การมอบทุนการศึกษา ปตท. ในปีนี้ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวม 2,876 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท รวม 1,863 ทุน มัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 5,000 บาท รวม 626 ทุน มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 6,000 บาท รวม 327 ทุน และอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท รวม 60 ทุน รวมมูลค่า 11,200,000 บาท

"ปตท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษา และพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. โครงการค่ายปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร โครงการ 5ส โรงเรียน ค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์ ปตท. ในอาเซียน รวมทั้งสร้างโรงเรียนและสถาบันศึกษา KVIS&VISTEC ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนจะช่วยสร้างรากฐานทางการศึกษา พัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป" นายเทวินทร์ กล่าว

Comment : ปตท. มอบทุนการศึกษาเยาวชนทุกภูมิภาคปีที่ 21