บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล


บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล


 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 298.85 ล้านบาท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทย ด้วยการนำ Blockchain Technology  เข้ามาใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นรายแรกในประเทศไทย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ นอกเหนือไปจากการเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์จากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ" 

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12  ธันวาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

Comment : บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ