ปตท.รณรงค์ความปลอดภัยการใช้เอ็นจีวี

01/12/2017 | 852 | Tags : ปตท. เอ็นจีวี

ปตท.รณรงค์ความปลอดภัยการใช้เอ็นจีวี

 


 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในงาน "โครงการรณรงค์ความปลอดภัยการใช้เอ็นจีวี" โดยได้รับเกียรติจาก นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (คนที่ 6 จากซ้าย) และ นายมานพ คล้ายบัณดิษฐ์  ผู้แทนสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมทำพิธีเปิดงาน เพื่อให้ความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาและปรับจูนระบบก๊าซของรถที่ใช้เอ็นจีวี ภายใต้แคมเปญ "จูนทุกปี ดีทุกเรื่อง" พร้อมนำเสนอผลการตรวจความปลอดภัยรถที่ใช้เอ็นจีวีประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักถึงการให้บริการและการใช้รถเอ็นจีวีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Comment : ปตท.รณรงค์ความปลอดภัยการใช้เอ็นจีวี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ