ปตท.รับรางวัล Sustainability Report Award 2017

14/12/2017 | 811 | Tags : ปตท.

ปตท.รับรางวัล Sustainability Report Award 2017 

         คุณชฎิล  ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  รับรางวัล Sustainability  Report  Award 2017 หรือ รางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทดีเยี่ยม จาก  คุณรพี สุจริตกุล  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์  ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมียุทธศาสตร์ขององค์กรที่เอื้อให้เกิดประโยชน์ระหว่างภาคธุรกิจและสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ได้แก่  ปตท.สผ. พีทีทีจีซี ไทยออยล์ และ ไออาร์พีซี  ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเยี่ยม เช่นเดียวกันด้วย

Comment : ปตท.รับรางวัล Sustainability Report Award 2017
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ