กระทรวงพลังงานเตรียมออกTORประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช


กระทรวงพลังงานเตรียมออกTORประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช

 


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประมูล หาผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ร่วมดำเนินการสำรวจและผลิตกับรัฐ ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการประมูลที่จะต้องทำให้เกิดความชัดเจนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดและช่วยให้มีผู้เข้าแข่งขันประมูลมากราย มีดังนี้

1.ข้อมูลปริมาณสำรองและปริมาณการผลิต ในระดับความเป็นไปได้ต่างๆกัน (proved ? มี probable - คาดว่าจะมี และแหล่งที่ยังไม่ได้สำรวจ (Contingent Resource))

2.การรื้อถอนแท่นผลิตที่ไม่จำเป็น/ไม่ต้องการเก็บ (Decommissioning) และการโอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน (Asset Transfer)

a.ค่าใช้จ่ายการรื้อถอนแท่นที่ยังต้องการเก็บไว้ใช้งาน

b.หลักการและข้อตกลงสำหรับการโอน แท่นผลิต/ค่าใช้จ่ายการรื้อถอน  สำหรับแท่นผลิตที่ต้องการเก็บไว้ใช้งาน ระหว่างผู้รับสัมปทานปัจจุบัน รัฐ และผู้ชนะประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต และการทำสัญญาการโอนดังกล่าว

3.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้รับสัมปทานปัจจุบันลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตจนสิ้นสุดอายุสัมปทาน

4.มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้ชนะประมูลภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตลงทุน เพื่อรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มสัญญาใหม่

5.หลักการเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติและผู้ซื้อ

ทั้งนี้จะสามารถเปิดประมูล (ซึ่งการประกาศ TOR เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประมูล) เมื่อได้ผลสรุปขององค์กระกอบครบทั้งหมด ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้พยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะมีการประชุมภายใน ระหว่าง รมว.พน.  ปพน. อชธ. และคณะทำงานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ใน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนด้านหลักการภายในเดือนมกราคมปีหน้า จากนั้นคาดว่าสามารถออก TOR ประกาศเชิญชวนประมูลแหล่งเอราวัณ บงกช ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

Comment : กระทรวงพลังงานเตรียมออกTORประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ