"เชฟรอน แคร์ ฟอร์ คิดส์" สู่ปีที่ 16


 "เชฟรอน แคร์ ฟอร์ คิดส์" สู่ปีที่ 16

 


 

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารและพนักงานของเชฟรอนประเทศไทย นำโดยนายแบรด มิดเดิลตัน (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด และนางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมเป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท แก่บาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสของมูลนิธิฯ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เชฟรอน แคร์ ฟอร์ คิดส์" ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ศูนย์เมอร์ซี่ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนคลองเตยและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยบาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ บาทหลวงนิกายคาธอลิกที่ทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ

Comment : "เชฟรอน แคร์ ฟอร์ คิดส์" สู่ปีที่ 16
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ