IRPC สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้รพ.ยะลา

18/01/2018 | 1280 | Tags : News cate_sub_2_1

IRPC สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้รพ.ยะลา

 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ นายแพทย์เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารให้กับตำรวจในพื้นที่ จำนวน 100 กิโลกรัม ตามโครงการคอนเสิร์ตการกุศล "ศรัทธาเพื่อชีวิต" จัดโดย คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ. 5) เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ IRPC เห็นถึงประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของชุมชน

Comment : IRPC สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้รพ.ยะลา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ