ปตท.สัมมนา"EEC ไม่มีไม่ได้" ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

30/01/2018 | 434 | Tags : ปตท. EEC

ปตท.สัมมนา"EEC ไม่มีไม่ได้" ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

 


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) ร่วมบรรยายในงานสัมมนา "EEC ไม่มีไม่ได้" ในหัวข้อ "EECi จะขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร" โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของกลุ่ม ปตท. ในการร่วมพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 5 จากขวา) และ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโนบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นองค์ปาฐกในการสัมมนาครั้งนี้

Comment : ปตท.สัมมนา"EEC ไม่มีไม่ได้" ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ