กลุ่ม ปตท.ร่วม World Economic Forum 2018

31/01/2018 | 853 | Tags : PTT ปตท. World Economic Forum 2018

กลุ่ม ปตท.ร่วม World Economic Forum 2018 
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรัฐบาล เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Night 2018 ในงาน World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ในงาน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย และคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงศักยภาพและความพร้อมของภาคเอกชนที่จะให้ความร่วมมือทุกด้านกับนักลงทุนชาวต่างประเทศ นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีผู้นำประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ และองค์กรอิสระสนใจร่วมงานกว่า 300 คน

 

Comment : กลุ่ม ปตท.ร่วม World Economic Forum 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ