เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง


เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง


 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีเปิด "โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง" อย่างเป็นทางการ โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป (ที่ 2 จากขวา)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์

และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวนรวม 180 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี สำหรับกำลังผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป จัดพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง