กลุ่มไทยออยล์พัฒนาโครงการในประเทศเวียดนาม

19/02/2018 | 1221 | Tags : Event cate_sub_3_1

กลุ่มไทยออยล์พัฒนาโครงการในประเทศเวียดนาม


 

เมื่อเร็วๆ นี้ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย คุณศรมน อิงคตานุวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 1 (ที่ 3 จากขวา) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อฉลองความสำเร็จในการทำสัญญาเงินกู้เพื่อการลงทุนก่อสร้างโครงการขยายคลังเก็บสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ ของบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ (เวียดนาม) ไลอะบิลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ โดยมี คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสององค์กรเข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ Private Banking Hall บริษัท ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาว (Long Term Facility) แบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ให้กู้โดยธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม วงเงินกู้ 310,791 ล้านเวียดนามดอง (หรือประมาณ 13.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) มีระยะเวลา 10 ปี ถือเป็นครั้งแรกของการทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวในประเทศเวียดนามของกลุ่มไทยออยล์ โดยใช้ระยะเวลาในการเจรจาและดำเนินการให้แล้วเสร็จเพียง 1 เดือน ( 5 - 31 มค. 2561)

Comment : กลุ่มไทยออยล์พัฒนาโครงการในประเทศเวียดนาม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ