ปตท.จับมือAISพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซ

28/02/2018 | 407 | Tags : PTT ปตท. AIS

ปตท.จับมือAISพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซ

 

 

 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายยุทธนา  วิญญูพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ นางสาวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม พร้อมด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) โดย นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ และ นายวีรชัย  พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ร่วมลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร NB – IoT เพื่องานปฏิบัติการและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ" โดยเป็นการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Narrow Band Internet of Things  ร่วมกับการพัฒนาระบบการวัดค่าออนไลน์พลังงานต่ำ ในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ที่มีความยาวกว่า 4,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ  เสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

Comment : ปตท.จับมือAISพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซ