โฆษก กฟผ. แจงกรณีชุมนุมของชาวเทพา


โฆษก กฟผ. แจงกรณีชุมนุมของชาวเทพา

 


 

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงกรณีที่วันนี้ (5 มีนาคม 2561) ที่ชาวบ้านจาก อ.เทพา จ.สงขลา ประมาณ 150 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาโครงการ เดินทางมายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อเป็นตัวแทนของชาวเทพามาให้กำลังใจ กฟผ. และแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้และของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ ชาวเทพาต้องการขอให้กระทรวงพลังงานยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับ NGOs ที่มีการลงนามไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และคำสั่งกระทรวงพลังงานเรื่องคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

โฆษก กฟผ. กล่าวว่า ตามที่ได้รับฟังการชี้แจงของชาวเทพา ชาวเทพามีเจตนาที่จะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี และมาอยู่ที่หน้า กฟผ. เพื่อรอรวมพลคนเทพาที่กำลังเดินทางมาสมทบ เมื่อคนครบก็จะเดินทางออกจาก กฟผ. ไปยังจุดหมายต่อไป นอกจากนี้ชาวเทพายังได้แสดงความเห็นว่า คนเทพาในพื้นที่ส่วนมากเข้าใจกระบวนการของโรงไฟฟ้า  ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สร้างความเจริญให้กับชุมชน และประเทศชาติได้โดยรวม จึงต้องการให้มีโครงการโรงไฟฟ้าเทพาต่อไป รวมทั้งอยากทราบความกระจ่างของการให้ยกเลิกรายงาน EHIA และ EIA ว่าที่ดำเนินการผ่านมานั้น มีข้อผิดพลาดประการใด เพราะได้ดำเนินการมาจนจบกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานฯ มาอย่างถูกต้อง

โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า การกระทำดังกล่าว ถือเป็นสิทธิของชุมชนโดยสุจริตที่พึงกระทำได้ตามกฎหมาย ซึ่ง กฟผ. ให้ความเคารพ และให้การดูแลความเรียบร้อยตามสมควร ตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น น้ำดื่ม รถสุขา เป็นต้น

          "กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงเสียงของประชาชนเป็นหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำหน้าที่ดูแลให้พี่น้องประชาชนได้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกภูมิภาค เพื่อให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง โดยยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ" โฆษก กฟผ. กล่าว

 

 

Comment : โฆษก กฟผ. แจงกรณีชุมนุมของชาวเทพา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ