ออสเตรเลียไม่เลิกถ่านหิน รัฐนิวเซาท์เวลล์


ออสเตรเลียไม่เลิกถ่านหิน รัฐนิวเซาท์เวลล์ 

บริษัทพลังงานเอจีแอล จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ทุ่มเงินลงทุนกว่า 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (156 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มกำลังผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า Bayswater ในเมือง Muswellbrook รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตอยู่ที่ 2,640 เมกะวัตต์

 บริษัทพลังงานเอจีแอล จำกัด จะใช้เวลา 4 ปี ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า Bayswater ที่จะส่งผลให้โรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 100 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้า Bayswater มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ 4 เครื่อง แต่ละเครื่องมีกำลังผลิต 660 เมกะวัตต์

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า Bayswater ที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานวางแผนและสิ่งแวดล้อม เป็นการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยเครื่องใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยกว่า

บริษัทคาดการณ์ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้เวลาทั้งหมด 4 ปี เพื่อเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่องในช่วงที่มีการปิดโรงไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงตามแผน ซึ่งจะทำให้การปรับปรุงโรงไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2565 และจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานกว่า 90 ตำแหน่ง

หลังจากที่โรงไฟฟ้า Bayswater มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100 เมกะวัตต์ รวมเป็น 2,740 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าจะสามารถผลิตไฟฟ้าตอบความต้องการใช้ของบ้านเรือนได้กว่า 100,000 หลังคาเรือน และแม้จะมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการใช้ถ่านหินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

ทั้งนี้ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าถ่านหิน Bayswater เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Liddell Power กำลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์ ที่มีแผนจะปิดในปี 2565 และจะส่งผลให้ออสเตรเลียขาดแคลนพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ ตามที่ Australian Energy Market Operator (AEMO) ออกมาเตือน

แผนการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน Liddell ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค Hunter รัฐนิวเซาท์เวลส์ ทำให้ออสเตรเลียมีแผนจะเพิ่มกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ควบคู่กับพลังงานหมุนเวียน และระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงาน และแหล่งพลังงานอื่น ๆ มาทดแทน เพื่อป้องกันการขาดแคลนพลังงาน

 

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก AGL to upgrade Bayswater coal-fired power plant in New South Wales

http://fossilfuel.energy-business-review.com/news/agl-to-invest-156m-to-upgrade-bayswater-power-plant-in-nsw-australia-280218-6068111

Comment : ออสเตรเลียไม่เลิกถ่านหิน รัฐนิวเซาท์เวลล์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ