กบง.ลดเงินชดเชยLPG 63.30 สตางค์ต่อกก.

12/03/2018 | 1067 | Tags : กบง. แอลพีจี LPG

กบง.ลดเงินชดเชยLPG 63.30 สตางค์ต่อกก.

 วันนี้ (12 มีนาคม 2561) ที่กระทรวงพลังงาน ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และที่ประชุม กบง. มีมติปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง 0.6330 บาทต่อกิโลกรัม จาก -3.3754 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ -2.7424 บาทต่อกิโลกรัม

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน เผยถึงผลการประชุม กบง. ว่า จากสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก ในช่วง 5-9 มีนาคม 2561 ลดลงมาอยู่ที่ 448.10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 16.00 เหรียญสหรัฐต่อตัน และอัตราแลกเปลี่ยนได้แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.0325 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 31.5303 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ที่ประชุม กบง. ได้มีมติให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 0.6330 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ -3.3754 บาทต่อกิโลกรัม เป็นชดเชย -2.7424 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซ LPG และราคาขายปลีกยังคงเดิมอยู่ที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิลดลงจาก -790 ล้านบาทต่อเดือน คงเหลือจ่ายสุทธิประมาณ -693 ล้านบาทต่อเดือน

Comment : กบง.ลดเงินชดเชยLPG 63.30 สตางค์ต่อกก.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ