พพ.แจงรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มเพ่ิ่ม 800เมกะวัตต์

13/11/2014 | 1492 | Tags : พพ. โซลาร์ฟาร์ม

พพ.แจงรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มเพ่ิ่ม 800เมกะวัตต์

    วันนี้(13 พ.ย. 2557) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดชี้แจงและเจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หรือโซลาร์ฟาร์ม สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าที่ยังค้างอยู่จำนวน 178 ราย กำลังการผลิตรวม 1,073 เมกะวัตต์ โดยมีตัวแทนของโครงการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

        นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยถึงกรณี ที่ พพ. แอบเสนอเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่(โซล่าร์ฟาร์ม)ขึ้นอีก 800 เมกะวัตต์ ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2557 โดยไม่มีการแถลงข่าวหรือแจ้งต่อสาธารณะชนว่า ได้เสนอ กพช.ให้เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าร์ฟาร์มขึ้นอีก 800 เมกะวัตต์จริง จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 2,000 เมกะวัตต์ ทำให้เพิ่มเป็น 2,800 เมกะวัตต์ โดยตั้งใจให้สามารถรับซื้อโครงการที่ยังค้างการตอบรับซื้อไฟฟ้าอยู่ 178 โครงการ ตั้งแต่ปี 2553 กำลังการผลิตรวม 1,073 เมกะวัตต์ ได้ทั้งหมด เพราะเห็นความตั้งใจจริงของผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะประกอบธุรกิจโซล่าร์ฟาร์มอย่างแท้จริง แต่ที่ไม่ได้แถลงข่าวหลังจากประชุมมติกพช.แล้วนั้นเพราะตัวเลขในช่วงดังกล่าวยังไม่นิ่ง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลก่อน 

        อย่างไรก็ตามเมื่อมติ กพช.ออกมาแล้ว คาดว่าจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระบบสายส่งรองรับได้ สามารถตอบรับซื้อไฟฟ้าได้ภายในสิ้นปี 2557 นี้ แต่ต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี2558 ส่วนผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ที่พื้นที่โครงการไม่อยู่ในแนวระบบสายส่ง หรือระบบสายส่งไม่รองรับไฟฟ้าจากโครงการ ก็อนุญาตให้สามารถเปลี่ยนพื้นที่ ใหม่ ไปในแนวที่ยังมีระบบสายส่งรอบรับได้  โดยจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเลื่อนระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบออกไปได้อีกมากน้อยเพียงใด

        สำหรับประเด็นที่มีการระบุว่ามีการเปิดช่องให้มีการซื้อขายในอนุญาตกันได้นั้น นายธรรมยศ กล่าวว่า พพ.มองว่า ผู้ประกอบการทุกรายที่ยื่นเสนอขายไฟฟ้าและมีการวางแบงก์การันตีเอาไว้ นั้น เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะลงทุน ส่วนจะมีการเปลี่ยนมือหรือสิทธิในการดำเนินโครงการในภายหลังหรือไม่นั้น ถือเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเอง

        ปัจจุบันสถานะล่าสุดของโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มรวม 3,800 เมกะวัตต์  ซึ่งเพิ่มจากเป้าหมายเดิมที่จะรับซื้อจำนวน 3,000 เมกะวัตต์  โดยแบ่งเป็นในส่วนของโซลาร์ฟาร์ม 2,800 เมกะวัตต์ โซลาร์รูฟท็อป 200เมกะวัตต์ และ โซลาร์ฟาร์มในหน่วยงานราชการอีก 800 เมกะวัตต์ 

------------------------

 

Comment : พพ.แจงรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มเพ่ิ่ม 800เมกะวัตต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ