SGPร่วมมือ กฟผ.อินเตอร์ฯ ศึกษาจัดหาก๊าซ LNG

13/03/2018 | 676 | Tags : สยามแก๊ส กฟผ LNG

SGPร่วมมือ กฟผ.อินเตอร์ฯ ศึกษาจัดหาก๊าซ LNG

 

 


 

 

นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) เปิดเผยว่า  บริษัทและบริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้จัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas–LNG) เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ตามแผนสำรองพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

"โครงการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศ ในการสำรองการผลิตไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ในฐานะผู้ประกอบการนำเข้าก๊าซรายใหญ่ในเอเชีย และกฟผ.อินเตอร์ฯ มั่นใจว่าจะสามารถจัดหาและจัดส่งก๊าซ LNG ให้กับโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน"

ขณะเดียวกัน SGP เป็นผู้นำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รายใหญ่ในเอเชีย โดยในปี 2560 มีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 3.2 ล้านตัน พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าปริมาณจำหน่ายก๊าซเพิ่มขึ้นกว่า 6-7% ในปี 2561 โดยมีแผนที่จะขยายตลาดการจำหน่ายไปยังประเทศจีนตอนเหนือ ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทมีคลังก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย

 

Comment : SGPร่วมมือ กฟผ.อินเตอร์ฯ ศึกษาจัดหาก๊าซ LNG
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ