ปตท. - รฟท. ผนึกกำลังทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10


ปตท. - รฟท. ผนึกกำลังทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10

 ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟ ณ สถานีรถไฟบ้านแหลม จ.สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลที่ 10% (B10) โดยนำร่องเดินรถไฟ สายบ้านแหลม - แม่กลอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมศกนี้ โดยมี นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี

Comment : ปตท. - รฟท. ผนึกกำลังทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10