เอ็กโก กรุ๊ป ขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอคแล้วเสร็จ


เอ็กโก กรุ๊ป ขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอคแล้วเสร็จ


 

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัท เจน พลัส บี.วี จำกัด ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่โดยทางอ้อม ร้อยละ 49 ในบริษัท มาซินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้แก่บริษัท เอสเอ็มซี โกลบอล พาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ คอร์ป จำกัด เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นผลให้เอ็กโก กรุ๊ป รับรู้รายได้ จำนวน 850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะนำไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตต่อไป

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป ขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอคแล้วเสร็จ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ